ZDIVO

Volba materiálu zdiva (svislé nosné konstrukce) je jedno ze zásadních rozhodnutí před vlastní realizací stavby. Rozsah tohoto rozhodnutí nejvýrazněji ovlivňuje stavebni a provozní náklady zamýšlené stavby. V dnešní době, kdy se zdražují energie, je jedna z nejdůležitějších vlastností zdiva dobré tepelně izolační parametry. Tepelně izolační vlastnosti těchto konstrukcí zásadně ovlivňují náklady související s užíváním objektu (náklady na vytápění) a současně spoluvytvářejí hygienické a mikroklimatické podmínky uvnitř domu. Mezi další vlastnosti které nám ovlivňují výběr materiálu na zdivo domu patří:

- nosnost konstrukce

- cena materiálu, cena hotového zdiva

- pracnost při stavbě

- provázanost materiálu s doplňky, správné řešení technických detailů

- možnost dodatečných stavebních úprav

- schopnost akumulovat teplo

- zvukové vlastnosti materiálu pro vytvoření příjemného prostředí

Zdivo - popis hlavních materiálů

Zdivo z pálených cihel a tvárnic

Přednosti:

- tradiční materiál v ČR nejrozšířenější

- zvládnutá technologie širokými masami řemeslníků

- velká akumulace tepla

- trvanlivost a stálost konstrukce

Nevýhody:

- mokrý proces, nutno dodržovat technologické přestávky pro vysychání

- menší tepelně izolační vlastnosti

- větší pracnost při realizaci stavby

- vyšší cena

- větší nároky na přepravu a manipulaci s materiálem

Porobetonové materiály

Přednosti:

- lepší tepelně izolační vlastnosti

- nižší cena

- snadno se opracovávají, možnost tvorby zakulacených prvků a oblouků

Nevýhody:

- při nedodržování technologických předpisů dochází k tvorbě trhlinek v omítce

- menší pevnost

- menší schopnost akumulovat teplo

- horší akustické parametry

Betonové stěny do ztraceného bednění

Přednosti:

- nižší cena

- vyšší únosnost

- dobré tepelně izolační vlastnosti, na kterých se podílí zatracené bednění

Nevýhody:

- zdivo málo dýchá, prostup vodních par je nízký

- vyšší nároky na dopravu betonové směsi

- obtížné provádění dodatečných úprav zdiva

ZDIVO - obecný postup při provádění

- založení rohu dle laviček, kontrola pravoúhlosti, vyznačení příček

- zdivo technologický předpis výrobce zdícího materiálu, kde by mělo být popsán způsob založení zdiva

- založení rohů, otvorů, příček, vazby v rozích

- vyznačení otvorů ve zdivu

- ošetřování zdiva

- chránění zdiva v průběhu výstavby proti povětrnostním vlivům ( proti vniknutí srážkové vody do dutin zdícího materiálu)

- zdění v zimě přísady do malt pro zdění v zimě

- akumulace mrazu v materiálu

- u dřevostaveb a montovaných staveb je možnost provádění prací v zimě

- prostupy ve zdivu je lepší provést v průběhu zdění a vyplnit než později vybourávat

Jak na ...

Webdesign a obsah: 3wbuild